Dla Inwestorów

Stawiamy na transparentne relacje

Dla Novdomu niezwykle istotne są relacje inwestorskie z uczestnikami rynku kapitałowego. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do kompletnych informacji o spółce Novdom, co pomoże w podejmowaniu decyzji finansowych.

Do pobrania

Bieżące raporty

Data Numer raportu Tytuł Plik
25.04.2022 02/2022

Oświadczenie Emitenta

Pobierz
25.04.2022 02/2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Pobierz
25.04.2022 02/2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021

Pobierz
25.04.2022 02/2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pobierz
26.05.2022 r. 03/2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Novdom sp. z o.o. za 2021 rok

Pobierz
6.07.2022 04/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
6.07.2022 r. 04/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
6.07.2022 r. 04/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
16.09.2022 05/2022

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.

Pobierz
16.09.2022 05/2022

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.

Pobierz
16.09.2022 05/2022

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z 7.09.2022 r.

Pobierz
30.09.2022 06/2022

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

Pobierz
30.09.2022 06/2022

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

Pobierz
30.09.2022 06/2022

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

Pobierz
30.09.2022 06/2022

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

Pobierz
15.02.2022 r. 01/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
15.02.2021 r. 01/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
11.02.2022 r. 01/2022

Zmiana Warunków Emisji

Pobierz
21.12.2021 r. 01/2021

Emisja i przydział obligacji serii A

Pobierz
25.04.2022
02/2022
Pobierz

Oświadczenie Emitenta

25.04.2022
02/2022
Pobierz

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

25.04.2022
02/2022
Pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021

25.04.2022
02/2022
Pobierz

Dodatkowe informacje i objaśnienia

26.05.2022 r.
03/2022
Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Novdom sp. z o.o. za 2021 rok

6.07.2022
04/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

6.07.2022 r.
04/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

6.07.2022 r.
04/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

16.09.2022
05/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.

16.09.2022
05/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.

16.09.2022
05/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji Obligacji z 7.09.2022 r.

30.09.2022
06/2022
Pobierz

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

30.09.2022
06/2022
Pobierz

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

30.09.2022
06/2022
Pobierz

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

30.09.2022
06/2022
Pobierz

Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta

15.02.2022 r.
01/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

15.02.2021 r.
01/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

11.02.2022 r.
01/2022
Pobierz

Zmiana Warunków Emisji

21.12.2021 r.
01/2021
Pobierz

Emisja i przydział obligacji serii A