Wypełnij
formularz

Relacje inwestorskie

Stawiamy na transparentne relacje z inwestorami.
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do kompletnych informacji o spółce Novdom, co pomoże w podejmowaniu decyzji finansowych.

Bieżące raporty

Data
Numer raportu
Plik
31.05.2023
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
31.05.2023
Raport Roczny 2022
31.05.2023
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Novdom za 2022
31.05.2023
Sprawozdanie Zarządu z działalności Novdom Sp. z o.o. za 2022
31.05.2023
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novdom za 2022
31.05.2023
Informacja dodatkowa Grupy Kapitałowej Novdom za 2022
31.05.2023
Sprawozdanie finansowe Novdom Sp. z o.o. za 2022
31.05.2023
Informacja dodatkowa Novdom Sp. z o.o. za 2022
31.05.2023
Oświadczenie Zarządu w sprawie SF 2022
31.05.2023
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru Audytora 2022
31.05.2023
Sprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej Novdom za 2022
31.05.2023
Sprawozdanie z badania Novdom Sp. z o.o. za 2022
25.04.2022
02/2022
Oświadczenie Emitenta
25.04.2022
02/2022
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
25.04.2022
02/2022
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021
25.04.2022
02/2022
Dodatkowe informacje i objaśnienia
26.05.2022
03/2022
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Novdom sp. z o.o. za 2021 rok
6.07.2022
04/2022
Zmiana Warunków Emisji
6.07.2022
04/2022
Zmiana Warunków Emisji
6.07.2022
04/2022
Zmiana Warunków Emisji
16.09.2022
05/2022
Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.
16.09.2022
05/2022
Zmiana Warunków Emisji Obligacji z dnia 7.09.2022 r.
16.09.2022
05/2022
Zmiana Warunków Emisji Obligacji z 7.09.2022 r.
30.09.2022
06/2022
Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta
30.09.2022
06/2022
Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta
30.09.2022
06/2022
Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta
30.09.2022
06/2022
Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta
15.02.2022
01/2022
Zmiana Warunków Emisji
15.02.2022
01/2022
Zmiana Warunków Emisji
11.02.2022
01/2022
Zmiana Warunków Emisji
21.12.2021
01/2021
Emisja i przydział obligacji serii A